Hoppa till huvudinnehåll
Bild: Espoon kaupunki / Saara Olsen

Framsteg

  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Ständig
I tid

Espoon korttelikohtainen viherkerrointyökalu on otettu asemakaavoituksessa käyttöön 1.1.2024.

Beskrivning

Viherkerroin on työkalu, joka on kehitetty ohjaamaan korttelien viherrakennetta. Työkalu kuvaa tontin tai korttelin vihertehokkuutta, eli sitä kuinka paljon tontilla on erilaisia kasvillisuuspintoja ja sadevesiä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan. Viherelementeillä on tärkeä tehtävä pienilmaston säätelyssä. Lisäämällä vettä pidättävää ja imevää viherpinta-alaa voidaan vähentää kaupunkitulvia ja parantaa hulevesien laatua. Viherkertoimen luontolaskuri edistää luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä. Espoon korttelikohtainen viherkerrointyökalu on otettu asemakaavoituksessa käyttöön 1.1.2024.

Espoo on mukana vuosina 2023-2025 ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään alueellista viherkerrointa viherrakennetavoitteiden arviointiin, toteuttamiseen sekä mittaamiseen soveltuvaksi suunnittelutyökaluksi.

Lähivuosina toteutuvan Espoon rakennusjärjestyksen päivityksen yhteydessä tavoitteena on lisätä tonttikohtainen viherkerroin myös rakennusjärjestykseen.

Pieni puutarha kerrostalojen sisäpihalla.

Sadevesipuutarha.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

2024-01-01 → Ständig

Ansvariga organisationer

  • Kustannusarvio

    10–50 000 €
Information uppdaterad 2024-03-28