Hoppa till huvudinnehåll

Vi tryggar de viktigaste områdena och de ekologiska förbindelserna utanför skyddsområdena

Bild: Espoon kaupunki / Tia Lähteenmäki

Framsteg

  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Ständig
I tid

Kaavoituksen yhteydessä luontoarvot turvataan mm. suojelumerkinnöillä tai muilla rajoituksilla.

Turvaamme suojelualueiden ulkopuolelle jäävät tärkeimmät alueet ja ekologiset yhteydet kaavamääräyksin ja -merkinnöin.

Beskrivning

Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kannalta suojelualueiden ulkopuolelle jää myös merkittäviä elinympäristöjä, jotka lisäävät lajien vastustuskykyä ilmastossa tapahtuville muutoksille. Laajat viheralueet voivat myös viilentää ympäröiviä asuinalueita ja osaltaan hillitä lämpösaarekeilmiön muodostumista. Turvaamme siten tärkeimmät alueet ja ekologiset yhteydet rakentamiselta kaavamääräyksin ja merkinnöin.

Lähikuva korpi-imarteesta.

Korpi-imarre.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

Ständig
  • Kustannusarvio

    < 10 000 €

    Toteutetaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa virkatyönä

Information uppdaterad 2023-04-28