Hoppa till huvudinnehåll

Framsteg

I tid
 • Utkast
 • Ej påbörjad
 • Planering
 • Genomförande
 • Ständig
Pienennämme Espoon matkailun alueellista hiilijalanjälkeä. Tavoitteeseen päästään auttamalla alueen matkailuyrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään että laskemalla ja seuraamalla alueellisen matkailun hiilijalanjäljen ja suuntaamalla kehitystoimenpiteet sen mukaan.

Beskrivning

Matkailun on arvioitu tuottavan noin 8-10 prosenttia globaaleista kasvihuonepäästöistä. Liikkumisen osuus on tästä suurin. Autamme matkailuyrityksiä tekemään oman osuuden matkailupalveluiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä seuraamme kehitystä alueellisella tasolla.

Visit Espoo on allekirjoittanut matkailualan kansainvälisen ilmastojulistuksen Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism, joka on matkailualan laajin ja monipuolisin ilmastonmuutosta käsittelevä kannanotto. Glasgow'n julistuksen allekirjoittaneet toimijat sitoutuvat puolittamaan hiilidioksidipäästönsä tämän vuosikymmenen aikana. Julistuksen myötä toteutamme konkreettisen Ilmastosuunnitelman.

Tavoitteenamme on:

 • toimia kansainvälisenä kestävyyden edelläkävijänä yhdessä Visit Finlandin ja muiden kumppaneiden kanssa
 • laskea ja seurata säännöllisesti matkailun alueellista hiilijalanjälkeä
 • tukea elinkeinoa ilmastotoimissa
  • lisätä matkailuyritysten ymmärrystä yrityksen hiilijalanjäljen koostumisesta sekä kykyä seurata ja analysoida yrityksen hiilijalanjäljen parametrejä tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen.
  • auttaa matkailuyrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeä tarjoamalla asiantuntija-apua suunnitteluun.
  • kannustaa yrityksiä viestimään ja saamaan kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta ja tuote- ja palvelukehityksestä.​
  • tukea matkailuyrityksiä ympäristösertifikaattien hankinnassa
  • tukea matkailuyrityksiä saavuttamaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkin

Matkailun kasvihuonekaasupäästöt Espoossa ja muissa pilottilaskennan kunnissa v. 2021 (Sitowise)

Matkailun kasvihuonekaasupäästöt Espoossa ja muissa pilottilaskennan kunnissa v. 2021 (Sitowise).

Uppgifter

Vad gör vi?

 • Att göra2023-12-31

  Climate Action Plan raportin tekeminen

  Climate Action Plan -raportti pohjautuu Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism:in, tavoitteeseen puolittaa matkailun päästöt vuoteen 2030 mennessä sekä päästä nollatasolle mahdollisimman pian ennen vuotta 2050. Raporttiin liittyvät kokonaisuudet tulevat olemaan mittaaminen, päästöjen vähentäminen, uudistaminen, yhteistyö ja rahoitus.

 • Att göra2024-12-31

  Matkailuyritysten tukeminen ympäristösertifikaattien hankkimisessa

  Matkailuyrityksiä tuetaan ympäristösertifikaattien hankkimisessa.

  Tuki on toteutunut EAKR -rahoitteisten Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeen (2021-2023) ja CarbonWise -hankkeen (2020-2021) kautta. Toimenpiteen kautta 18 alueen matkailuyritystä on sertifioinut toimintansa ympäristöystävälliseksi. Sertifikaatit: Ekokompassi, Green Key, Green Activities ja Good Travel Seal.

  Toimintaa pyritään jatkamaan myös vuonna 2024.

 • Att göra2024-12-31

  Matkailuyritysten tukeminen hiilijalanjäljen laskemisessa ja pienentämisessä

  Matkailuyrityksiä on tuettu asiantuntija-avuin yrityksen hiilijalanjäljen laskemisessa sekä pienennys-suunnitelman laatimisessa. Tavoitteena on ollut lisätä matkailuyritysten ymmärrystä yrityksen hiilijalanjäljen koostumisesta sekä kykyä seurata ja analysoida yrityksen hiilijalanjäljen parametrejä tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen. Lisäksi matkailuyritykset ovat saaneet tukea hiilijalanjäljen pienennyssuunnitelmien tekemisessä. Yritykset ovat saaneet myös tukea asioista viestimiseen (kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta ja tuote- ja palvelukehityksestä).​

  Tuki on toteutettu vuosina 2020-2021 EAKR-rahoitteisen CarbonWise -hankkeen kautta sekä vuosina 2022-2023 Carbon Neutral Experience -hankkeen kautta.

  Matkailualalle on toteutettu uusi hiilijalanjälkilaskuri, jota tullaan jalkauttamaan yrityksille. Kehitystyö jatkuu. Laskuri löydettävissä täältä.

Vad har gjorts?

 • Gjort2023-07-01

  Alueellisen matkailun hiilijalanjäljen laskeminen

  Osana Carbon Neutral Experience -hanketta laskettiin matkailun alueellinen hiilijalanjälki Espoolle.

  Kuntakohtaisessa matkailun hiilijalanjälkilaskennassa huomioidaan sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailijat, yöpyvät matkailijat sekä päivämatkailijat. Laskenta sisältää ainoatsaan kaupallisen matkustuksen.

  Kunnan matkailun hiilijalanjälki sisältää matkustuksen kohteeseen, matkustuksen kohteessa, majoituksen, ravitsemispalvelut, aktiviteetit ja ostokset.

  Matkailun alueellinen hiilijalanjälki Espoossa vuonna 2021 on 81,4 kt CO2 -ekv. Tuloksessa tulee huomioida, että kansainvälinen matkustus pandemian jälkeen ei ole palautunut vuonna 2021.

 • Gjort2022-05-31

  Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism -ilmastojulistuksen allekirjoittaminen

  Visit Espoo allekirjoitti matkailualan globaalin ilmastojulistuksen Glasgow Declarationin vuonna 2022 yhdessä Visit Finlandin ja 60 muun suomalaisen matkailutoimijan kanssa. Glasgow Declaration for Climate Action on matkailualan laajin ja monipuolisin ilmastonmuutosta käsittelevä kannanotto. Julistus sisältää puitteet, jotka yhdistävät kaikki matkailualan toimijat ensimmäistä kertaa yhteisten sitoumusten ympärille viidellä eri tavalla: mittaamalla ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, uudistamalla toimintatapoja, lisäämällä yhteistyötä ja varmistamalla kehitystyön vaatima rahoitus.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

Ständig

Ansvariga organisationer

 • Kustannusarvio

  50–100 000 €
Information uppdaterad 2024-02-20

Hur denna åtgärd bidrar till resultatet?