Hoppa till huvudinnehåll

Suunnittelemme rakennuksista vähähiilisiä monitavoiteoptimoinnin avulla

Bild: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Framsteg

I tid
  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Ständig

Beskrivning

Rakennuksen suunnittelun tavoitteena on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. muuntojoustavuuden (muuntojoustavuus on kykyä muuttaa tai muokata tilaa sopimaan tiettyyn käyttötarkoitukseen) ja kokonaistalouden kannalta, elinkaarikustannukset huomioituna.

Monitavoiteoptimoinnissa rakennukseen toteutettavien rakennus- ja taloteknisten järjestelmäratkaisujen eri vaihtoehtoyhdistelmien joukosta valitaan hankkeen tavoitteiden pohjalta optimaalisin kokonaisratkaisu. Monitavoiteoptimoinnissa eri vaihtoehtoratkaisujen investointi- ja elinkaarikustannukset selvitetään. Valintapäätökset tulisi tehdä elinkaarikustannusten perusteella, vaikka investointikustannus rakentamisen hetkellä olisi korkeampi.

Päätöksentekovalta lopullisista ratkaisuista on suunnittelupäälliköllä.

Hankkeen elinkaarinäkökulmasta tapahtuvan suunnittelun yhtenä lähtökohtana on Espoon hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen. Espoon kaupungin kunnianhimoinen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoon hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että kaupunki tuottaa vain sen verran kasvihuonekaasupäästöjä, kuin se voi ilmakehästä sitoa hiilinieluihin.

Investointi- ja elinkaarikustannusten lisäksi monitavoiteoptimoinnissa selvitetään myös energiankäytön hiilidioksidipäästöt.

Kaikista hankkeista, jotka ovat samanlaisia, ei tarvitse tehdä monitavoiteoptimointia.

Monitavoiteoptimointi on pyritty tekemään Tilapalveluiden investointihankkeille, uudis- ja peruskorjaushankkeille, kouluille, päiväkodeille ja muille julkisille rakennuksille vuodesta 2019 lähtien.

Uppgifter

Vad gör vi?

  • Att göra2023-12-31

    Monitavoiteoptimointeja on tehty Tilapalvelujen uudishankkeissa noin 16 hankkeessa / x kaikista hankkeista 2019-2023.

    Tavoitteena on, että kaikkiin investointihankkeisiin tehdään monitavoiteoptimointi. Koska tämä on ollut uusi toimintapa, sitä ei ole toteutettu kaikkiin hankkeisiin: monitavoiteoptimointi tulee tehdä jo suunnitteluvaiheessa.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

Ständig

Ansvariga organisationer

Information uppdaterad 2023-09-25