Hoppa till huvudinnehåll

Vähennämme paperin käyttöä ja postittamista siirtymällä sähköiseen laskutukseen ja tilaamiseen

Bild: Espoon kaupunki

Framsteg

I tid
  • Utkast
  • Ej påbörjad
  • Planering
  • Genomförande
  • Ständig

Beskrivning

Finanssialan Keskusliiton (2010) mukaan verkkolasku on keskimäärin neljä kertaa ilmastoystävällisempi vaihtoehto kuin paperilasku. Verkkolasku säästää aikaa tehostamalla työtä sekä pienentää työn hiilijalanjälkeä. Hyöty näyttäytyy etenkin ostolaskun käsittelyssä.

Keinoja sähköistymisen ja tehokkuuden edistämiseksi ovat esimerkiksi toimintatapojen määritteleminen Espoon laskutusohjeessa ja Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmän hyödyntäminen (JoTo & Ensio).

Laskujen ja tilausten suuren volyymin takia vaikutus materiaalinkäyttöön (paperi) ja liikenteen päästöihin (postitus) on merkittävä, kun jopa 300 000 paperilaskua on jäänyt tulostamatta ja postittamatta vuosittain.

Uppgifter

Vad gör vi?

  • Att göra2023-10-31

    Ylläpitäminen ja opitun hyödyntäminen muissa prosesseissa

    Tilaamisen tulee tapahtua JoTon kautta ja toimittajilta edellytetään laskutusta Espoon laskutusohjeen mukaan.

Sammanfattning och kontakter

Tidslinje

Ständig

Ansvariga organisationer

Information uppdaterad 03/10/2023

Hur denna åtgärd bidrar till resultatet?