Hyppää sisältöön

Selvitämme ekologisen kompensaation periaatteita ja mahdollisia käytäntöjä Espoossa

Kuva: Espoon kaupunki / 110th Street Productions Mika Lehtinen

Eteneminen

  • Luonnos
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva
Aikataulussa

Kompensaatiokäytäntöjen selvitystyö on käynnissä osana Espoon kokonaisheikentämättömyyden tiekarttaa.

Kuvaus

Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Ekologinen kompensaatio on viimeinen keino, kun haittoja ei voida muutoin estää tai lieventää. Kompensaatiolla voitaisiin Espoossa vahvistaa korvaavan luontokohteen kestävyyttä ilmastoriskeihin. Ennen kompensaation laajempaa käyttöönottoa on selvitettävä siihen liittyvät reunaehdot.

Rauhallinen vesiuoma vehreässä metsässä.

Häklänpuro.

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva31.12.2024
  • Kustannusarvio

    < 10 000 €

    Toteutetaan virkatyönä

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 28.03.2024