Hyppää sisältöön
Kuva: Espoon kaupunki / Saara Olsen

Eteneminen

  • Luonnos

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Espoon korttelikohtainen viherkerrointyökalu on otettu asemakaavoituksessa käyttöön 1.1.2024.

Kuvaus

Viherkerroin on työkalu, joka on kehitetty ohjaamaan korttelien viherrakennetta. Työkalu kuvaa tontin tai korttelin vihertehokkuutta, eli sitä kuinka paljon tontilla on erilaisia kasvillisuuspintoja ja sadevesiä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan. Viherelementeillä on tärkeä tehtävä pienilmaston säätelyssä. Lisäämällä vettä pidättävää ja imevää viherpinta-alaa voidaan vähentää kaupunkitulvia ja parantaa hulevesien laatua. Viherkertoimen luontolaskuri edistää luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä. Espoon korttelikohtainen viherkerrointyökalu on otettu asemakaavoituksessa käyttöön 1.1.2024.

Espoo on mukana vuosina 2023-2025 ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään alueellista viherkerrointa viherrakennetavoitteiden arviointiin, toteuttamiseen sekä mittaamiseen soveltuvaksi suunnittelutyökaluksi.

Lähivuosina toteutuvan Espoon rakennusjärjestyksen päivityksen yhteydessä tavoitteena on lisätä tonttikohtainen viherkerroin myös rakennusjärjestykseen.

Pieni puutarha kerrostalojen sisäpihalla.

Sadevesipuutarha.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.1.2024 → Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

  • Kustannusarvio

    10–50 000 €

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 28.03.2024