Hyppää sisältöön

Viestimme kestävästä liikenteestä ja liikkumisen päästövaikutuksista

Kuva: Espoon kaupunki / Tuire Ruokosuo

Eteneminen

Aikataulussa
  • Luonnos

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Kuvaus

Viestimme asukkaille, kumppaneille ja koko Espoo-yhteisölle kestävästä liikenteestä ja omien liikkumisvalintojen vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöjen määrään. Kerromme kestävistä kulkutavoista eli kävelystä, pyöräilystä ja joukkoliikenteellä matkustamisesta sekä fossiilittomia käyttövoimia hyödyntävistä kulkumuodoista.

Viestinnällä pyrimme kertomaan mahdollisuuksista tehdä kestäviä liikkumisvalintoja arjessa. Osallistamme asukkaita mukaan toimintaan muun muassa sosiaalisessa mediassa sekä tilaisuuksia ja tapahtumia järjestämällä.

Joukko erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä liikkuu lähekkäin samaan suuntaan, piirroskuva.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 21.08.2023