Hyppää sisältöön

Edistämme muovin kiertotaloutta ja vähennämme siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja julkisissa hankinnoissa

Kuva: Espoon kaupunki

Eteneminen

Aikataulussa
 • Luonnos
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Kaupungin tekemillä hankinnoilla on merkittävä vaikutus alueen markkinoihin ja siten meillä on erityinen asema vaikuttaa myös kierrätysmuoviliiketoimintaan.

Kuvaus

Teetimme Kaikki muovi kiertää - aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeessa selvityksen hankintakategorioista, joiden hankintakriteereillä voimme parhaiten tukea muovin kiertotaloutta.

Selvityksen sekä muun taustatyön perusteella valitsimme hankkeen kehityskohteeksi rakentamisen muovit, joille laadimmekin yhteistyössä sidosryhmien kanssa kiertotalouden mukaiset hankintakriteerit.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.10.2024

  Koulutamme muita hankkijoita hankintakriteerien noudattamiseen

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.1.2024

  Työstämme valitulle hankintakategorialle hankintakriteerejä yhteistyössä muiden kuntien ja alan toimijoiden kanssa

 • Tehtävä30.6.2025

  Vaihdamme kumirouhetäytteisen tekonurmen täyteaineen ekologiseen vaihtoehtoon

  Tekonurmien kumirouhetäyteaine on toiseksi suurin mikromuovipäästöjen lähde Suomessa. Kumirouhetta valuu ympäristöön kovien sateiden aikana hulevesien mukana. Rouhetta kulkeutuu ympäristöön myös kenttien hoidossa käytettävien työkoneiden mukana. EU-komission ehdotuksen mukaisesti kumirouhetäytteestä on luovuttava vuoteen 2031 mennessä.

  Myös liikuntaseuroja on velvoitettu vaihtamaan tietyn siirtymän puitteissa kumirouheet pois jo olemassa olevilta kentiltä ympäristöystävällisempään täyteaineeseen.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.08.2023

  Selvitämme erilaisten hankintojen vaikutusmahdollisuuksia ja valitsemme vaikuttavimman hankintakategorian (rakentamisen hankinnat valittu)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

3.4.2023 → 31.10.2024
Tietoja päivitetty 15.11.2023