Hyppää sisältöön

Suunnittelemme Tilapalveluiden uudiskohteet A-energialuokkaan

Kuva: Espoon kaupunki / Heidi-Hanna Karhu

Eteneminen

Aikataulussa
 • Luonnos

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Kuvaus

Tilapalveluiden uudet investointikohteet suunnitellaan A-energialuokkaan​, joka tarkoittaa, että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle on asetettu vaatimustaso eli E-luku, jota suunnittelussa ei saa ylittää. Tämä taso osoitetaan laskennallisesti.

Rakennuksen lämmitystavalla on merkitystä. Suurin E-lukuun vaikuttava tekijä on rakennuksen tilojen ja käyttöveden lämmitykseen käytettävä energiamuoto. Kaukolämmöllä, maalämmöllä tai biopolttoaineella E-lukuvaatimus täyttyy melko helposti. Energiatodistukseen lasketaan E-luku (kWh/m2/vuosi).

Perusparannuksissa tavoitellaan 30 % parannusta energiatehokkuuteen​

Maalämmön, aurinkoenergian ja poistoenergioiden lämmöntalteenoton kannattavuus ja käyttömahdollisuudet selvitetään kohdekohtaisesti​ monitavoite-optimoinnin avulla. Tavoitteena on, että 10 % uudisrakennuksen energiankulutuksesta tuotetaan uusiutuvalla energialla, joka tuotetaan kohteessa (aurinkosähkö, maalämpö, tuulivoima).​

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Tilapalveluissa selvitetään E- luvun vuosittainen keskiarvo uudiskohteissa ja pyritään helpottamaan tämän tavoitteen toteutumisen seurantaa tulevaisuudessa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

 • Kustannusarvio

  > 100 000 €
Tietoja päivitetty 20.11.2023

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?