Hyppää sisältöön
Mittarit

Energiatehokkuusluku (E-luku, vuotuinen ostoenergian kulutus lämmitettyä nettoalaa kohden)

Toiminnallinen mittari

E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
a7c9bSuunnittelemme Tilapalveluiden uudiskohteet A-energialuokkaan
Aikataulussa