Hyppää sisältöön

Tuotamme kaupunkikeskuksiin tulvareittiselvitykset ja tunnistamme suojattavat pelastusreitit

Kuva: Espoon kaupunki / Eeva Nuotio

Eteneminen

 • Luonnos

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Aikataulussa

Kesällä 2023 selvitetään mahdollisuutta kerätä tulvareittitieto ja viedä kaupungin karttapalveluun. Lisäksi selvitetään suojattavien pelastusreittien sijainti.

Toteutamme Leppävaaraan, Tapiolaan, Matinkylä-Olariin, Espoonlahdelle ja Espoon keskukselle tulvareittiselvitykset. Selvitetään mahdollisuuksia koota tulvareitit kaupungin karttapalveluun.

Kuvaus

Ilmastonmuutoksen ja kaupungin tiivistymisen seurauksena hulevesitulvien määrä lisääntyy. Hulevesitulvien hallintaa varten on osoitettava vedelle turvallisia poistumisreittejä, tulvareittejä. Tulvareittiselvityksellä vähennämme hulevesi- ja merivesitulvariskiä. Tulvareittiselvitystä varten perustamme ohjausryhmän ja selvityksen laatiminen voi vaatia ulkopuolisen konsultin palkkaamista.

Hulevesiputki ojassa.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä1.12.2023

  Palaveri tulvareittien viemisestä Locukseen ja pelastusreittien suojaustarpeesta.

  Kokous kaupunkisuunnittelun ja pelastuslaitoksen kanssa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
 • Kustannusarvio

  < 10 000 €

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 28.04.2023