Hyppää sisältöön

3.2. Ilmastovaikutusten arviointi

Kuva: Espoon kaupunki

Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa arvioidaan vaikutukset ilmastoon.

Kaupungin kasvaessa uusien rakennusalueiden vaikutukset hiilinieluihin ja -varastoihin sekä kokonaispäästöihin otetaan huomioon suunnitelmia laadittaessa. Arviointi- ja laskentatyökaluja kehitetään jatkuvasti.

FB-kansikuva_maisema