Hyppää sisältöön

3. Maankäyttö ja rakentaminen

Espoo kaavoittaa ja rakentaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsille, luontoa säästävästi ja kestävästi.

Kuva: Espoon kaupunki: Kimmo Brandt

Kaupungin maankäytöstä päätetään kaavoituksella. Espoo panostaa täydennysrakentamiseen ja ohjaa rakentamisen keskuksiin ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsille. Eheytyvä ja joukkoliikenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne mahdollistaa kestävien kulkutapojen lisäämisen, kun työpaikat ja palvelut sijaitsevat lähellä tai ne on helppo saavuttaa joukkoliikenteellä. Olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaampi hyödyntäminen lisää energia- ja materiaalitehokkuutta. Rakentamisen ohjaaminen jo rakennetuille alueille säästää hiilinieluja ja -varastoja.

Kaavoitukseen sisältyy suunnitelman vaikutusten arviointi. Kaavahankkeesta riippuen ilmastovaikutusten arviointi voi koostua päästö- tai hiilijalanjälkilaskennasta tai yleispiirteisemmästä arvioinnista koskien suunnitelman vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin, hiilen sidontaan ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Ilmastoviisas rakentaminen ottaa huomioon paitsi rakennusmateriaalien ja -prosessien ilmastoystävällisyyden, myös niiden kestävyyden ilmastonmuutoksen voimistamille sään ääri-ilmiöille. Kaavoituksessa ja rakentamisessa painotetaan uusiutuvan energian hyödyntämistä ja kokonaiskestävyyttä rakennusmateriaalien valinnassa. Jatkossa huomioidaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät päästöt ja muut ympäristövaikutukset, aina rakennusmateriaalien valmistuksesta itse rakennusvaiheeseen, rakennuksen käyttöön ja elinkaarensa päähän tulleen rakennuksen materiaalien kierrättämiseen.

Kaivinkone siirtää puumateriaalia rakennustyömaalla ja kaksi rakentajaa asentaa ikkunoita taloon, taustalla puita, piirroskuva.