Hyppää sisältöön

4.3. Harkitut hankinnat

Kuva: Espoon kaupunki

Edistämme vähähiilisiä ja kiertotalouden mukaisia hankintakäytäntöjä.

Espoo pyrkii vähentämään toiminnastaan aiheutuvia ilmastovaikutuksia huomioimalla ilmastonäkökulmat hankinnoissa. Kaupunki lisää vähähiilisyyttä tukevien hankintakriteerien käyttöä. Samalla kehitämme prosesseja ja osaamista tukemaan vaikutusten minimoimista ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Toimialat, Hankintakeskus, Kestävän kehityksen osaamiskeskus ja Talouspalvelut kehittävät yhteistyössä toimintatapoja ilmastoystävällisempien hankintojen edistämiseksi.

Talouspalveluissa hallinnoidaan Espoon tilaus- ja laskutusjärjestelmiä sekä näiden tuottamaa dataa, jonka perusteella voidaan suunnitella oikeaan tietoon perustuen tehokkaampia toimintatapoja, jotka voidaan huomioida jo hankintojen valmistelussa.

Hankintakeskuksen roolina on fasilitoida vähähiilisyysnäkökulmien riittävää huomioimista toimialojen hankintojen valmistelussa. Yhdessä Talouspalvelujen kanssa Hankintakeskuksella on tärkeä rooli tilaamiseen liittyvien kestävämpien toimintatapojen kehittämisessä ja jalkauttamisessa.

Kaksi ihmistä lyö high fiven työpöydän ääressä, piirroskuva.