Hyppää sisältöön

6.3. Ilmastovaikutusten arviointi ja raportointi

Espoon ilmastotyötä tarkastellaan kokonaisuutena ja toimenpiteiden riittävyyttä arvioidaan suhteessa hiilineutraaliustavoitteeseen.

Kaupungille laaditaan ilmastomuutoksen torjunnan tiekartta, joka kuvaa Espoon kaupungin oman sekä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa tehtävän yhteistyön hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Espoo on myös mukana kansainvälisissä ilmastosopimuksissa, kuten Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksessa, joiden puitteissa Espoo raportoi ilmastotyöstään kansainvälisesti. Lisäksi Espoolle on tärkeää selvittää mahdollisuuksiaan sitoa 80 prosentin päästövähennyksestä jäljelle jäävä 20 prosentin osuus alueen hiilinieluihin tai kompensoida tätä muulla tavoin.