Hyppää sisältöön

1.2. Uusiutuvan energian lisääminen

Kuva: Espoon kaupunki / Jyrki Vesa

Espoo käyttää pelkästään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua tai hiilineutraalia lämpöä ja sähköä vuoteen 2030 mennessä.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen pienentää energiantuotannon synnyttämiä päästöjä verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Uusiutuvia energianlähteitä käyttämällä parannetaan myös energiavarmuutta. Espoo muuntaa kiinteistöjensä lämmitysjärjestelmiä fossiilisia polttoaineita käyttävistä uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviin, ostaa uusiutuvilla tai niihin rinnastettavilla energianlähteillä tuotettua tai hiilineutraalia energiaa ja ohjaa asukkaita uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen.

Rakentajia työssä