Hyppää sisältöön
Mittarit

Maalämmön osuus Tilapalveluiden investointihankkeiden uudistuotannon lämmön kulutuksesta

Toiminnallinen mittari

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
a7d87Hyödynnämme paikallisesti tuotettua energiaa kaupungin rakennusten uudistuotannossa
I tid