Hyppää sisältöön
Mittarit

Paikallisesti tuotetun energian osuus kaupungin rakennusten uudistuotannon kulutuksesta

Toiminnallinen mittari

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
a7d87Hyödynnämme paikallisesti tuotettua energiaa kaupungin rakennusten uudistuotannossa
Aikataulussa