Hyppää sisältöön
Kuva: Espoon kaupunki

Päästöt sektoreittain

Tässä esitetyt Espoossa tuotetut kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kaupungin alueella tapahtuvan kulutuksen mukaan. Laskennassa ei huomioida kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden, välillisiä päästöjä. Laskennan tuottaa HSY ja aineisto on saatavilla HSY:n avoimen datan palvelusta.