Hyppää sisältöön

Hoidamme ennen tonttien luovutusta niiden viereen jäävät metsäalueet

Kuva: Espoon kaupunki / Virpi Pakkala

Eteneminen

  • Luonnos

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Tarvitsee parannuksia tiedonkulussa, jotta kaikki tonttihakkuut tulevat luonnonhoidolle tiedoksi.

Hoidamme ennen tonttien luovutusta niiden viereen jäävän puuston myrskytuhojen vähentämiseksi.

Kuvaus

Ilmastonmuutoksen seurauksena talvet muuttuvat yhä lumettomimmiksi ja routaa esiintyy entistä vähemmän. Koska lumi ja jää eivät ole sitomassa puita maaperään, tuulituhot lisääntyvät metsissä etenkin tuulille alttiilla rakennusalueilla. Talvimyrskyjen aikana kaatuvat puut ja katkeavat oksat voivat vaurioittaa vasta rakennettuja rakennuksia ja piha-alueita. Mikäli puun juuristo vaurioituu, se on alttiimpi sieni- ja hyönteistuhoille. Erityisesti kirjanpainajatuhot voivat yleistyä merkittävästi lisääntyvien tuulituhojen vuoksi.  Siksi etenkin rakennusalueilla tonttien viereiset metsät tulee hoitaa tuulituhojen varalta ja lisäksi  järjestää valmennushakkuita uusille asuinalueille.

Pelastuslaitoksen työntekijöitä raivaamassa myrskytuhoja metsässä.

Pelastuslaitoksen työntekijöitä raivaamassa myrskytuhoja.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 28.04.2023