Hyppää sisältöön

Turvaamme suojelualueiden ulkopuolelle jäävät tärkeimmät alueet ja ekologiset yhteydet

Kuva: Espoon kaupunki / Tia Lähteenmäki

Eteneminen

  • Luonnos

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Kaavoituksen yhteydessä luontoarvot turvataan mm. suojelumerkinnöillä tai muilla rajoituksilla.

Turvaamme suojelualueiden ulkopuolelle jäävät tärkeimmät alueet ja ekologiset yhteydet kaavamääräyksin ja -merkinnöin.

Kuvaus

Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kannalta suojelualueiden ulkopuolelle jää myös merkittäviä elinympäristöjä, jotka lisäävät lajien vastustuskykyä ilmastossa tapahtuville muutoksille. Laajat viheralueet voivat myös viilentää ympäröiviä asuinalueita ja osaltaan hillitä lämpösaarekeilmiön muodostumista. Turvaamme siten tärkeimmät alueet ja ekologiset yhteydet rakentamiselta kaavamääräyksin ja merkinnöin.

Lähikuva korpi-imarteesta.

Korpi-imarre.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
  • Kustannusarvio

    < 10 000 €

    Toteutetaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa virkatyönä

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoja päivitetty 28.04.2023