Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
 • Luonnos

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Kuvaus

Hyödynnetään Business Espoo-verkostoa ilmastoviestinnän kehittämisessä espoolaisten yritysten suuntaan. Business Espoo-verkosto viestii aktiivisesti ilmastotiedosta, -käytänteistä ja Espoon ilmastotoimenpiteistä yritysten suuntaan. Tavoitteena on saada alueen yritykset ja yhteisöt mukaan tavoittelemaan hiilineutraalia Espoota sekä tukea yritysten vihreää siirtymää. Viestinnässä nostetaan esille mm. kaupungin toimia vaikuttaa ilmastotavoitteisiin, tapoja sopeuttaa omaa toimintaa, kehittää kestävää liiketoimintaa ja vaikuttaa ilmastotavoitteisiin. Lisäksi Business Espoo -verkosto kehittää ja tarjoaa kumppanien kanssa koulutusta yritysten vihreän siirtymän ja vastuullisuuden osaamisen kehittämiseen.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Business Espoo -verkosto kehittää ja tarjoaa yhdessä kumppanien koulutusta

  Business Espoo -verkoston toimijat kehittävät yhteistyössä koulutuksia liittyen vihreän siirtymän ja kestävän liiketoiminnan edistämiseen. Koulutuskonseptien suunnittelu on aloitettu.

 • Tehtävä1.1.2025

  Business Espoo -verkosto viestii aktiivisesti ilmastotiedosta, -käytänteistä ja kestävän liiketoiminnan kehittämisestä.

  Business Espoo-verkosto viestii aktiivisesti ilmastotiedosta, -käytänteistä ja Espoon ilmastotoimenpiteistä yritysten suuntaan kanaviensa kautta. Viestinnässä nostetaan esiin sekä kaupungin että kumppanien toimia liittyen vihreän siirtymän vauhdittamiseen yritysten näkökulmasta. Viestintä on säännöllistä.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.05.2023

  Pienten ja keskisuurten yritysten vihreän siirtymän osaamisen ja kestävän talouden kyvykkyyksien vahvistaminen on määritelty toimenpiteeksi osana kaupungin elinkeino- ja työllisyyspoliittisia painopisteitä

  Kaupungin elinkeino- ja työllisyyspoliittiset painopisteet valmistuivat keväällä 2023. Osana painopisteitä on tunnistettu kestävän liiketoiminnan ja vihreän siirtymän vauhdittamisen merkitys. Pienten ja keskisuurten yritysten vihreän siirtymän osaamisen ja kestävän talouden kyvykkyyksien vahvistaminen on tunnistettu toimenpiteeksi osana elinkeino- ja työllisyyspoliittisia painopisteitä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 20.02.2024